Totes les empreses disposen d’un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors, l’import de les quals reben retornat mitjançant bonificacions en les quotes de la Seguretat Social dels treballadors. Per tant, és possible bonificar o subvencionar el cost de les formacions a través del la FUNDAE (antiga Fundación Tripartita), si ets un treballador contractat per compte aliè. Això comporta que, desafortunadament, els funcionaris i autònoms queden exclosos.

Per procedir a la gestió de la bonificació és necessari que l’alumne parli amb el centre educatiu o empresa, i informar-los del seu interès a realitzar aquesta formació. El centre educatiu o empresa pagarà el cost del curs, però podrà recuperar una gran part o la totalitat del cost invertit, reduint la cotització a la Seguretat Social una vegada acabat el curs.

Més informació a fundae.es.