Curs de fabricació digital per a docents

Aquest curs es concep com una introducció a la fabricació digital per a professionals del món educatiu. Pretén donar una capacitació inicial als participants que els permeti fer front a projectes educatius STEAM que incloguin l’ús d’un entorn tipus fab lab. D’aquesta manera, podran apropar-se a la filosofia ‘maker’ i comprendre les seves repercussions dins el món educatiu.

El curs, a banda d’introduir als participants als diferents processos de fabricació digital, a la maquinària i a les normes de seguretat que s’han de tenir en compte, també permet conèixer diferents exemples de projectes educatius portats a terme amb eines de fabricació digital.

Al finalitzar el curs, els participants seran capaços d’idear projectes educatius en diferents àrees curriculars en els que s’incloguin processos de disseny, desenvolupament i construcció de prototips en diferents materials.

Objectius:

 • Obtenir la capacitació bàsica en processos de fabricació digital, la qual els permetrà utilitzar, en contextos educatius, les diferents màquines presents al BDN Lab.
 • Adquirir coneixements claus tant pel que fa a la seguretat en el taller, com en l’ús de la maquinària disponible al BDN Lab.
 • Participar, conjuntament amb els seus companys de curs, en una comunitat educativa ‘maker’ en la que s’analitzaran i valoraran projectes educatius innovadors.
 • Dissenyar projectes d’aprenentatge que aprofitin les possibilitats dels fab labs i segueixin la filosofia DIY (‘Do it yourself’, fes-ho tu mateix) i DIWO (‘Do it with others’, per a contextos grupals).

Continguts:

 • Mòdul 1. Filosofia 'Maker', entorns fab lab i aprofitament didàctic
 • Mòdul 2. Fresat
 • Màquines i característiques tècniques
  Materials admesos per la màquina
  Normes de seguretat
  Pràctica en fresat
  Fresadora com a recurs educatiu: anàlisi d’experiències

 • Mòdul 3. Impressió i escanejat 3D
 • Màquines i característiques tècniques
  Materials admesos per la màquina
  Normes de seguretat
  Pràctica en impressió 3D
  Impressió i escanejat 3D com a recurs educatiu: anàlisi d’experiències

 • Mòdul 4. Tall làser
 • Màquines i característiques tècniques
  Materials admesos per la màquina
  Normes de seguretat
  Pràctica en tall làser
  Màquines de tall làser com a recurs educatiu: anàlisi d’experiències

 • Mòdul 5. Tall en vinil
 • Màquines i característiques tècniques
  Materials admesos per la màquina
  Normes de seguretat
  Pràctica en tall en vinil
  Màquines de tall en vinil com a recurs educatiu: anàlisi d’experiències

 • Mòdul 6. Desenvolupament d’un projecte educatiu DIWO mitjançant la fabricació digital
• Curs reconegut pel Dept. d'Ensenyament.
• Matrícula: 270 euros. 40% dte. per a socis BDN Lab.
• Durada: 30h.
• Dates: 1 setembre + 4 al 8 setembre + 12 i 13 setembre.
• Horari: de 15h a 19h (dia 13 de 15h a 17h).
• Equipament necessari: ordinador portàtil propi.
• Lloc: BDN Lab.

Sol·licitud d’informació

Sol·licitud d'inscripció i dubtes sobre el curs:

Nom (*)

E-mail (*)

Curs o formació (*)

Comentaris