SERVEI D'IMPRESSIÓ DIGITAL

Especificacions tècniques de la impressora digital:

  • Model: Xerox J75.
  • Dimensions màximes de treball: 330mm x 488mm.
  • Gramatge del paper: màxim 300 g/m² i mínim 64 g/m².
  • Tipus de paper: estucat, pesat, transparències, DocuMagnet, etiquetes, separadors.

Instruccions:

  • Formats possibles de l’arxiu: Adobe PostScript Level 1, 2, 3; Adobe Acrobat 8.0, PDF 1.7, PDF/X; PCL5c, PCL5e, PCL6XL; TIFF; ASCII; JPEG; PDFL9.0; PDF X1A, PDF/X-3; PDF/X-4; PDF/VT; PPML.
  • Especifiqui la quantitat de còpies del projecte.
  • Indiqui el tipus de paper desitjat. En cas de revistes o llibres, indiqui el paper desitjat per a l’interior i la coberta.
  • El pagament es realitzarà mitjançant targeta en recollir la peça impresa en el fab lab o abans a través de transferència bancària. En cas que el treball precisi de molt temps i/o material (pressupostos superiors a 150 €), s’haurà d’abonar el 25% del pressupost per endavant ja sigui mitjançant transferència bancària o amb targeta en el fab lab.

Notes:

  • Revisarem el disseny després de la seva recepció per comprovar si té algun defecte o no compleix amb els requisits. En aquest cas, contactarem amb vostè per informar-li. Una vegada solucionat el problema o dubte, se li informarà del pressupost i del calendari previst.
  • El paper serà proporcionat únicament per BDN Lab. Si desitja utilitzar el seu, per favor contacti amb l’equip tècnic per consultar-ho.

• Si necessita que realitzem el disseny/maquetació: 22 € / hora (IVA inclòs).

Nom (*)

E-mail (*)

Servei (*)

Arxiu/s:

Comentaris: