FAB LAB SCHOOL

Fab Lab School és una iniciativa que ajuda a introduir la tecnologia de fabricació digital en el currículum educatiu, per capacitar als joves en les habilitats i competències del segle XXI.

Integració del Fab Lab a l'Educació

Fab Lab School facilita la integració de les tecnologies avançades de fabricació digital en les activitats formatives que es realitzen durant el curs, en totes les àrees curriculars.

Orientació i ajuda al professorat

Els docents, pedagogs i tècnics especialistes en fabricació digital guien i ajuden als docents de totes les matèries a integrar la tecnologia en el currículum educatiu de totes les àrees.

Aprenentatge basat en projectes i reptes

El model educatiu que facilita el Fab Lab impulsa i facilita l'Aprenentatge Basat en Projectes i en Reptes que diverteixen a docents i alumnes i acceleren la seva formació.

Facilitació de l'Aprenentatge STEAM

Els estudiants que vénen al Fab Lab es diverteixen aprenent perquè se'ls dota de certa llibertat en el seu aprenentatge, poden treballar en equip i són protagonistes de la seva formació.

No existeix una fórmula determinada i inamobible d'afavorir el model Fab Lab School ja que cada centre, docent i aula demanda certes particularitats.

No obstant això, sí existeix la constant de la comunicació bidireccional entre el centre educatiu i el Fab Lab. Aquesta comunicació és iniciada per part del professorat que vol complir uns objectius curriculars, pels quals desitja implementar la tecnologia de fabricació digital com a plataforma d'aprenentatge. És en aquest punt en el qual l'equip tècnic i formatiu del Fab Lab comença el seu treball que es tradueix en propostes didàctiques per al professorat que impliquin l'ús d'una o diverses tecnologies que facilitin l'adquisició del coneixement requerit pel docent en primer terme. D'aquesta manera, els estudiants assimilen els coneixements demandats i la capacitació tecnològica sense necessitat de que el docent sigui expert en tecnologia (per això està el fab lab!) sinò tan sols comprendre el seu potencial.

SOL·LICITA INFORMACIÓ


    Nom (*)

    E-mail (*)

    Missatge

    Amb la col·laboració de:

    Diputació de Barcelona