Activitats extraescolars 2023-2024

Al BDN Lab, els alumnes s'aproximen al món tecnològic de codi obert (open source) d'una forma divertida i sorprenent, mitjançant diferents reptes. La robòtica i la programació són una part important de les nostres formacions, complementades amb una introducció al món 'maker'.

Els alumnes aprenen a crear les seves primeres animacions, construeixen robots i els programen conjuntament amb els seus companys. Comencem a familiaritzar-los amb l'electrònica i els guiem en el seu aprenentatge, potenciant la imaginació amb les grans possibilitats que ens brinda la robòtica, la programació i altres tecnologies presents en els entorns fab lab com les impressores i escàners 3D, plòter de vinil i talladora làser, entre altres dispositius.

Les sessions fan èmfasi en l'ús artístic, expressiu i lúdic de la tecnologia, introduint a l'alumnat en conceptes clau de l'àmbit de les ciències, l'enginyeria o les matemàtiques. D'aquesta manera se'ls motiva a relacionar aprenentatges propis de l'entorn escolar a altres àmbits de la seva vida quotidiana.

Els alumnes tindran l'oportunitat d'exercitar la seva imaginació i creativitat, desenvolupant noves habilitats tècniques i treballant en equip en la gestió de projectes i la resolució de problemes.

Fab Lab

En el que és el vuitè curs extraescolar al fab lab de Badalona, volem continuar preparant a nens i joves per al món tecnològic que els espera, fomentant que siguin autosuficients i sàpiguen resoldre els problemes que es trobaran en el futur. Ser experts usuaris en tecnologia no els converteix en experts en tecnologia si no coneixen com funciona aquesta.

Un entorn fab lab és ideal perquè puguin rebre una formació heterogènia i multidisciplinària, en la qual es conjuguin aprenentatges en robòtica, programació, disseny i impressió 3D, disseny vectorial, tall i gravat làser, tall de vinil i més.

Amb tot això pretenem introduir-los en la filosofia 'maker' per ampliar el ventall de possibilitats que els brinda el coneixement tecnològic.

Objectius

En les nostres formacions extraescolars pretenem:

 • Fomentar la imaginació de l'alumnat, desenvolupant les seves habilitats artístiques i tecnològiques.
 • Canviar la mentalitat de consumidors passius a creadors actius.
 • Expressar-se creativament utilitzant les noves tecnologies.
 • Aprendre a treballar en equip.
 • Comprendre les possibilitats que ofereix un entorn fab lab.
 • Treballar en projectes propis: idea inicial, disseny, prototipatge, proves, etc.
 • Aprendre a raonar algorítmicament (pensament computacional) i resoldre problemes de manera estructurada.

Continguts

 • Introducció al pensament computacional.
 • Introducció a l'electrònica i la robòtica.
 • Llenguatges de programació basats en blocs.
 • Característiques i funcionalitats de diferents plaques: Makey Makey, mCore, Orion, micro:bit i Arduino.
 • Utilització de diferents sensors i actuadors.
 • Ús de divers programari per a poder dissenyar objectes en 2D i 3D destinats a ser fabricats digitalment amb la tecnologia del fab lab.
 • Projectes maker en el fab lab: aplicació dels coneixements adquirits per part dels alumnes en diferents projectes.

Horaris per grups

 • Robòtica Maker 1er-2on Primària: Dimarts de 17:30 a 18:30 o Dimecres de 17:00 a 18:00.
 • Robòtica Maker 3er-4rt Primària: Dimarts de 17:00 a 18:00.
 • Robòtica Maker 4rt Primària: Dijous de 17:00 a 18:00.
 • Robòtica Maker 5è-6è Primària: Dilluns de 17:00 a 18:00 o Dimecres de 17:30 a 18:30.
 • BDN Lab Jove (Secundària): Dilluns de 18:00 a 19:00 o Dijous de 18:30 a 19:30.

* En el moment de la inscripció s’abonarà la taxa de material.
* Les mensualitats es cobraran abans del dia 5 de cada mes.
* Les baixes han de comunicar-se abans del dia 25 del mes anterior.

• Preu (*): 40 €/mes (material 29 €/any).
• Durada: 1h/setmana.
• Dates:
– Primària: 18 de setembre de 2023 a 31 de maig de 2024.
– Secundària: 1 d’octubre de 2023 a 30 de juny de 2024.
• Lloc: BDN Lab.
(*) Descomptes no acumulables:
5% per a famílies nombroses.
5% per a cada germà inscrit.

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ


  DADES DE L'ALUMNE/S:

  Selecciona grup desitjat (*)

  Robòtica Maker 1er-2on Primària: Dimarts de 17:30 a 18:30Robòtica Maker 1er-2on Primària: Dimecres de 17:00 a 18:00Robòtica Maker 3er-4rt Primària: Dimarts de 17:00 a 18:00Robòtica Maker 3er-4rt Primària: Dijous de 17:30 a 18:30Robòtica Maker 5è-6è Primària: Dilluns de 17:00 a 18:00Robòtica Maker 5è-6è Primària: Dimecres de 17:30 a 18:30BDN Lab Jove (Secundària): Dilluns de 18:00 a 19:00BDN Lab Jove (Secundària): Dijous de 18:30 a 19:30

  Dades del pare/mare o tutor/a: